Bagaimana untuk memohon kemasukan ke program PhD di UK**

 بسم الله الرحمن الرحيم

**Panduan ini khusus untuk anda yang berminat untuk menceburi penyelidikan akademik -- melalui ijazah penyelidikan (MPhil, MRes, PhD, DPhil) -- dalam bidang Sastera, Kemanusiaan dan Sains Sosial di United Kingdom. Mungkin banyak juga prosedur di bawah terpakai untuk bidang lain dan di negara lain, tetapi pengalaman saya terhad kepada sistem PhD di UK (dan mungkin Eropah).

Ada bidang ilmu yang sangat sesuai didalami di UK, dan ada yang kurang sesuai
[The Study Room of the Department of the Ancient Near East, the British Museum]

Pertama sekali, jangan takut ditolak. Permohonan ditolak, e-mel tak berbalas, e-mel dibalas tetapi tanpa berita yang menggembirakan...ini semua normal.


Untuk memohon kemasukan ke program PhD atau ijazah penyelidikan (research degree) yang lain di UK, anda perlu:

 1. Menyediakan kertas kerja cadangan penyelidikan (research proposal)
 2. Mendapatkan persetujuan bakal penyelia (supervisor)
 3. Membuat permohonan rasmi ke universiti
Cuma tiga perkara. Nampak ringkas, tapi sebenarnya boleh menghantui masa tidur dan masa sedar anda.

Kemudian, bersedialah untuk menunggu, dan sediakanlah back-up plans secukupnya. Kita merancang dan berusaha untuk kebaikan di dunia dan akhirat tapi Allah jua yang mengizinkan atau tak mengizinkan.

Cara-cara memohon:

#1: Sediakan kertas cadangan penyelidikan.

Sebenarnya, anda boleh juga lakukan #2 (cari penyelia) terlebih dahulu, dan merencana cadangan penyelidikan bersamanya. Namun, menurut pengalaman saya, lebih baik anda siapkan dahulu kertas cadangan, supaya anda boleh terus melamar penyelia dengan persediaan secukupnya, lebih-lebih lagi jika anda dan penyelia tersebut tidak saling mengenali.

Sebelum menyediakan kertas cadangan penyelidikan, anda mesti mempunyai cadangan penyelidikan. Dalam kata lain, perihal apa yang anda rasa wajar untuk diberi tumpuan penyelidikan selama lebih kurang tiga tahun, dan berbaloi dibelanjakan beratus-ratus ribu ringgit semata-mata untuk membolehkan anda mengkajinya?

Kalau anda sudah ada tajuk cadangan, alhamdulillah. Teruskan usaha mengembangkan tajuk tersebut menjadi kertas cadangan yang baik. Kalau belum, anda boleh cuba menjana cadangan projek kajian menggunakan panduan di bawah:

 1. Kenalpasti lapangan ilmu serta tajuk khusus yang anda minati.
 2. Baca sebanyak-banyaknya. Baca buku-buku serta makalah-makalah akademik (yang diterbitkan dalam jurnal dan sebagainya) penting dalam lapangan yang anda mahu selidiki. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan terkini dalam kesarjanaan lapangan tersebut.
 3. Kenalpasti isu-isu yang masih belum dipelopori dalam penulisan para sarjana lapangan tersebut. Inilah yang dikenali sebagai "research gap". Mengapa anda perlu mencari lompong-lompong tersebut? Kerana setiap tesis PhD mestilah menyumbang sesuatu yang baharu kepada pengetahuan manusia. Ada kajian PhD yang tidak menjumpai bahan baharu dalam sesuatu bidang, tetapi menyumbang dengan cara mengutarakan kaedah baharu untuk mentafsirkan sesuatu pengetahuan [menggunakan teori pemahaman yang lain, dan sebagainya].
 4. Catitkan isu-isu yang anda rasa perlu dikaji (tetapi masih belum dikaji), dan pilih isu yang paling anda suka. Anda patut memilih tajuk yang anda betul-betul minati, kerana nanti akan ada banyak cabaran yang menguji sejauh mana anda sanggup bersusah demi menyiapkan sebuah kajian. Cabaran-cabaran ini akan mudah mematahkan semangat jika anda tidak benar-benar cintakan subjek kajian anda.
 5. Kenalpasti para sarjana yang paling arif dalam lapangan serta tajuk yang anda pilih. Cari alamat/alamat e-mel mereka, dan catitkan semuanya.
 6. Karang kertas cadangan penyelidikan anda.
Bagaimana pula cara terbaik untuk mempersembahkan kertas cadangan penyelidikan PhD? Lain universiti dan jabatan, lainlah format yang diminta. Tetapi lazimnya, perkara-perkara berikut perlu ada dalam kertas cadangan:

 1. Tajuk (working title). Tajuk projek harus jelas dan seringkas yang mungkin. Dinamakan working title kerana biasanya tajuk kajian akan berubah mengikut kemajuan penyelidikan dari masa ke semasa.
 2. [TIDAK WAJIB ADA] Abstrak, atau ringkasan cadangan. Biasanya abstrak tak lebih daripada satu perenggan pendek, fungsinya untuk memudahkan kerja panel penilai, dan penyelia, untuk memahami cadangan projek anda sekilas pandang sebelum mereka meneliti keseluruhan kertas kerja. Kalau anda tidak mahu menyertakan abstrak, atau had perkataan tidak mengizinkan, saya cadangkan anda hasilkan juga seperenggan abstrak untuk melatih diri meringkaskan buah fikiran. Penulisan abstrak juga boleh membantu anda lebih nampak perkara-perkara yang perlu diberi lebih tumpuan, dan yang mana perkara picisan.
 3. Tinjauan kajian terdahulu (literature overview). Literature review yang baik bukan sahaja menggabungkan serta membanding-beza semua pandangan serta penemuan terdahulu dalam lapangan ilmu yang dipilih. Lebih daripada itu, anda mesti menonjolkan tema-tema terbesar dalam sesuatu wacana, serta mengasingkan perdebatan-perdebatan terpenting.
 4. Ringkasan kajian cadangan (research overview). Berkesinambungan dengan literature review sebelumnya, nyatakan research gap(s) yang mahu anda penuhi melalui penyelidikan yang diusulkan. Terangkan peri-penting kajian anda (significance of study), kemudian gambarkan secara ringkas kajian yang bakal anda jalankan (brief description of proposed study). "Research gap(s)" serta "significance of study" yang anda tunjukkan adalah dua sisi terpenting dalam cadangan penyelidikan -- inilah yang akan menarik minat bakal penyelia terhadap potensi projek cadangan anda.
 5. Kaedah penyelidikan (research methodology), termasuk sumber-sumber yang bakal digunakan. Kajian kualitatif atau kuantitatif? Kajian arkib atau sejarah lisan? Apa rangka teori yang dirasakan paling sesuai untuk peringkat analisa dapatan?
 6. Rangka masa cadangan. Contohnya, tahun satu untuk literature review serta tinjauan awal bahan-bahan rujukan primer; tahun dua untuk mengumpul data; tahun ketiga untuk menganalisa data dan menyiapkan penulisan tesis. Bahagian ini perlu untuk membuktikan kepada penyelia bahawa anda jelas dan bersikap realistik dengan perkara-perkara yang perlu dilaksanakan demi menghasilkan sebuah tesis dalam masa yang ditetapkan.
 7. [TIDAK WAJIB ADA] Latar belakang anda, selaku pemohon dan bakal penyelidik. Apa pengalaman dan kelayakan yang anda miliki, yang akan membolehkan anda melaksanakan kajian yang dicadangkan? Jika ada kemahiran yang relevan, termasuk yang anda rasa perlu ditambah semasa membuat PhD nanti -- contohnya kemahiran bahasa-bahasa tertentu --, nyatakan.
 8. Senarai bahan rujukan (bibliografi) ringkas. Serasikan format bibliografi dengan gaya "citation" yang anda gunakan dalam bahagian utama kertas kerja.

Apa yang penyelia dan panel pemilihan cari dalam kertas cadangan penyelidikan?
Keaslian cadangan kajian; kajian yang mampu memberi kesan [kepada kesarjanaan atau/dan terhadap masyarakat dunia]; kemampuan calon untuk memahami dan merumuskan perbincangan serta perdebatan terpenting dalam lapangan yang dipilih; kebolehan calon untuk menyertai dialog ilmiah dalam lapangan tersebut; kepekaan calon terhadap perkembangan terkini ilmu tersebut; kemahiran mengutarakan (menulis) pandangan dengan bernas dan jelas; kesediaan calon untuk berdikari dalam menyelidik [dengan bimbingan penyelia]; keupayaan calon untuk mengembangkan konsep-konsep yang rumit dan menerapkan konsep-konsep yang sesuai di dalam penyelidikan dan penulisan.


#2: Cari penyelia

Ada pelajar yang sudah mengenali pensyarah yang dirasakan sesuai untuk dijadikan penyelia PhD, mungkin kerana cara kerjanya, atau mungkin kerana bidang kajiannya. Untuk kes-kes sebegini, kadangkala pensyarah tersebut sudah mempunyai cadangan kajian, dan sekiranya dipersetujui oleh pelajar, pelajar cuma perlu mengembangkan kertas cadangan penyelidikan, dan memohon secara rasmi untuk kemasukan ke universiti terbabit.

Ada pula pelajar (seperti saya) yang sudah ada tajuk yang diminati, tetapi perlu mencari penyelia yang sesuai. Jangan hanya menghubungi seorang penyelia. Sama seperti memohon universiti sebelum ke peringkat PhD, tiada siapa yang boleh menjamin kemasukan anda ke mana-mana institusi. Oleh itu, senaraikan sebanyak mungkin pensyarah yang dirasakan sesuai menjadi penyelia projek cadangan anda. Di sini ada panduan yang baik untuk mencari penyelia PhD.

Kemudian, e-mel pensyarah-pensyarah terbabit.

Di sini saya kongsikan panduan menulis e-mel kepada penyelia-penyelia yang diminati:

 1. Letakkan tajuk e-mel (subject) yang jelas. Contohnya, "Prospective PhD candidate for 2016/17, research on batch-cooking among students in winter".
 2. E-mel mesti ringkas. Kalau boleh, biar seluruh teks e-mel anda, dari "Dear Professor X" sehingga ke baris "Thank you", boleh dilihat dalam skrin tanpa perlu di-skrol ke bawah. Ahli akademik, apatah lagi yang berpangkat profesor, sangat sibuk dan biasa menerima berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus e-mel setiap hari. Saya pernah mendapat balasan e-mel daripada seorang profesor (yang terkenal dan sibuk), bukan daripadanya sendiri, tetapi daripada pengurusnya -- itupun setelah saya menghantar e-mel follow-up kerana e-mel yang pertama sudah beberapa minggu tidak dibalas. Bayangkan betapa penuhnya jadual harian mereka. Jadi, hargai masa penyelia dan mudahkan kerjanya.
 3. Perkenalkan diri anda. Singkatkan yang ini. Siapa nama anda, kelulusan terakhir apa dan daripada universiti mana. Jika anda disarankan untuk menghubungi penyelia tersebut oleh pensyarah lain yang mengenalinya, sebut nama pensyarah yang anda kenal itu.
 4. Tanya sama ada mereka masih mempunyai kekosongan untuk pelajar seliaan baharu bagi tahun akademik yang anda mahu mulakan pengajian PhD. Profesor yang saya sebutkan di atas, tak dapat memenuhi hajat saya untuk menyelidik di bawah seliaannya, kerana pelajar sedia ada sudah cukup banyak. Kalau diterima lagi, beliau takkan dapat memberi perhatian selayaknya kepada setiap pelajar seliaan (ini belum termasuk tugas-tugasnya yang lain di universiti dan di luar universiti!). Contoh pertanyaan,"I am writing to ask if you are still considering/taking on new PhD students/supervisees for the next academic year."
 5. Rumuskan cadangan kajian anda. Kalau sudah sediakan abstrak, boleh digunakan di sini, tetapi mungkin anda perlu ubah sedikit struktur ayat untuk disesuaikan dengan nada e-mel yang lebih bersifat perbualan. Ingat, ringkaskan.
 6. Kaitkan cadangan kajian anda dengan kepakaran dan kajian-kajian semasa mereka. Tunjukkan bahawa anda pernah (sekurang-kurangnya) membaca hasil penyelidikan mereka, dan tunjukkan bahawa projek kajian yang anda cadangkan itu selari dengan minat kajian mereka.
 7. Lampirkan kertas kerja cadangan penyelidikan yang sudah anda siapkan.
 8. Gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Anda perlu tampilkan minat yang mendalam terhadap tajuk kajian serta keterujaan untuk bekerja dengan penyelia tersebut, tetapi tak perlulah memuji berlebihan. Usah mendesak, tetapi jelaskan kepada mereka bahawa anda perlukan maklum balas dan tunjuk ajar daripada mereka. Adakalanya, ada pensyarah yang berminat dengan cadangan anda, tetapi skop kajian anda terkeluar daripada kepakarannya. Dalam keadaan begini, mereka mungkin boleh mencadangkan penyelia-penyelia lain (di universiti yang sama atau berbeza) yang boleh anda hubungi. Proses mencari dan melamar ini tidaklah susah, cuma kita perlu bersikap terbuka, bertawakkal kepada Allah, dan beradab dalam mencari guru. Ingat, memang kalau boleh kita mahukan penerimaan daripada penyelia-penyelia idaman kita, tetapi seperti juga hubungan dengan manusia lain, kita takkan tahu keadaan sebenar mereka melainkan setelah kita bertanya. Jika gagal mendapat persetujuan daripada penyelia yang dituju, move on. Cari yang lain. Apa pun maklum balas yang diberi, anggaplah setiap guru yang kita hubungi itu sebagai pembimbing dan penanda arah ke jalan terbaik dalam penyelidikan.
 9. Jika e-mel anda tidak dibalas selepas 2-3 minggu, hantar kembali e-mel asal, dengan nota baharu untuk meminta penyelia tersebut memberi maklum balas. Jika tidak dibalas juga, lupakan penyelia tersebut. Anda perlukan penyelia yang sanggup meluangkan masa untuk memberi maklum balas sesegera mungkin, jadi jika dari awal pun sudah nampak betapa mereka tidak mengambil berat soal menjawab e-mel dan pertanyaan, atau mereka terlampau sibuk dengan bebanan kerja yang lain, lebih baik anda cari penyelia lain yang lebih boleh diharap.
 10. Jika anda menghantar beberapa e-mel lamaran kepada beberapa orang pensyarah dalam satu-satu masa, JANGAN hantar e-mel "acuan" dengan alamat e-mel semua penerima diletakkan sekali. Dalam situasi ini, mass e-mails are rude. Siapkan, dan hantar e-mel satu persatu, dan pastikan nama penerima serta butiran lain di dalam e-mel (seperti universiti di mana penyelia tersebut bekerja dan pengkhususan kajian penyelia terbabit) diubah jika anda menggunakan karangan yang sama untuk setiap e-mel. Jangan terburu-buru. Penyelia takkan  berminat untuk membalas e-mel, apatah lagi menyelia pelajar yang tidak mengambil berat akan perkara-perkara yang kelihatan kecil, tetapi mustahak sebenarnya.

#3: Mohon secara rasmi untuk kemasukan ke universiti.

Apa yang jabatan/universiti cari dalam permohonan PhD? Apa yang membuatkan mereka menawarkan tempat kepada calon PhD yang memohon?

 1. Kertas cadangan penyelidikan yang mantap. Kajian cadangan anda haruslah berdaya saing, menarik, asli, dan menjanjikan sumbangan ilmu.
 2. Keserasian kajian anda dengan pengkhususan jabatan secara keseluruhan (research fit). Setiap jabatan ada kekuatan dan kekurangannya, dan mahu membina kepakaran dalam isu-isu tertentu. Sebab inilah, anda mesti bijak membina kertas cadangan yang mampu "menjual" tajuk anda kepada jabatan terbabit. Selidiki pengkhususan para pensyarah serta tumpuan kajian jabatan yang diminati, kemudian bentukkan cadangan kajian anda supaya selari dengan minat mereka.
 3. Kemampuan menyelia di pihak jabatan. Boleh jadi, projek kajian yang anda cadangkan sebenarnya bagus dan secara peribadinya menarik minat panel penilai, tetapi jika jabatan tersebut tidak mempunyai penyelia yang sesuai untuk anda, atau penyelia yang berkepakaran sedang cuti pada tahun itu (research leave, sabbatical) tidak mampu meluangkan masa untuk menyelia anda, maka permohonan anda akan ditolak. Bagi kebanyakan universiti di UK, persetujuan tak formal daripada penyelia (yang anda dapat melalui perhubungan e-mel dengannya) merupakan tanda awal penerimaan anda sebagai calon PhD di universiti terbabit. Namun, ada juga jabatan yang meletakkan tanggungjawab membuat keputusan menerima atau menolak permohonan ke atas bahu para pensyarah dalam panel penilai jabatan. Dalam keadaan ini, walaupun anda sudah mendapatkan persetujuan tak formal daripada penyelia, masih tiada jaminan untuk anda mendapat tempat di universiti tersebut. Contohnya, jabatan Politics and International Studies (POLIS) di University of Cambridge serta program PhD di Berlin Graduate School of Muslim Cultures and Societies (BGSMCS, Freie Universitat Berlin) mengiklankan di laman sesawang mereka bahawa para pemohon tidak perlu menghubungi bakal penyelia sebelum memohon kerana setiap permohonan akan dinilai oleh admissions committee, bukan penyelia. [Tapi saya tetap menghubungi penyelia sebelum menghantar permohonan kepada kedua-duanya. Tak ada pun kesan negatif terhadap permohonan kita, cuma apabila ditawarkan tempat, kita mungkin akan diberi penyelia lain]. Ya, penyelia akan dirujuk untuk memastikan mereka sudi dan mampu menyelia, tetapi dalam proses sebenar penerimaan calon PhD ke setiap jabatan, halangan terawal yang perlu diatasi adalah untuk mendapatkan lampu hijau daripada panel pemilih.
 4. Kelayakan akademik dan keupayaan/pengalaman menyelidik. Ini tentu sekali syarat yang perlu dilepasi oleh calon-calon yang berminat untuk membuat PhD. Lazimnya universiti akan menilai kelayakan anda sekaligus dengan calon-calon lain dalam tahun yang sama. Maknanya, pencapaian setiap calon adalah relatif kepada pencapaian calon-calon yang lain. Persaingan sesama ahli "cohort" (kumpulan pelajar yang memohon dan diterima masuk setiap tahun) inilah yang akan menghantui siang dan malam anda setelah mimpi ngeri mendapatkan penyelia berakhir. Faktor persaingan sesama pelajar dalam mendapatkan biasiswa jugalah yang menyebabkan banyak pemohon yang berjaya mendapat tawaran universiti, tidak jadi mendaftar kerana tidak mampu membiayai pengajian.
 5. Saranan bekas pensyarah pemohon. Kemampuan dan potensi anda akan lebih menyerlah sekiranya disokong oleh surat-surat saranan yang bagus. Jika anda masih lagi belajar di peringkat ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana dan merancang untuk menyambung PhD di masa akan datang, cari bakal "referees" mulai sekarang. Mereka mampu menilai kekuatan akademik anda menerusi hasil kerja anda, tetapi dari sudut keperibadian, bina hubungan yang baik dengan semua guru supaya mereka senang hati menaruhkan nama dan reputasi mereka di atas surat sokongan permohonan anda nanti.
 6. [BUKAN SEMUA] Temubual dengan penyelia atau panel penilai. Bagi pemohon yang tinggal jauh dari UK, universiti biasanya membenarkan interview dijalankan menggunakan Skype atau telefon. Rata-rata program PhD di Jerman mewajibkan sesi temubual (dengan bakal penyelia serta beberapa lagi individu dalam jawatankuasa pemilihan) sebelum keputusan muktamad dibuat. Di UK, bukan semua universiti akan menemubual pemohon PhD. Yang penting, sesi temubual bertujuan untuk memastikan bahawa calon benar-benar telah menghasilkan kertas cadangan kajian dengan sendiri; bahawa calon boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggeris; bahawa personaliti calon dan bakal penyelia serasi, atau sekurang-kurangnya tiada perkara yang akan menghalang pemohon daripada bekerja dengan baik selaku calon PhD.

#4: Pembiayaan.

Ini cerita lain, inshaAllah. Selamat memohon!

2 comments :: Bagaimana untuk memohon kemasukan ke program PhD di UK**

 1. Assalamualaikum, saya dulu ambil master by taught course and saya tiada idea pun tajuk ape yg saya nak buat untuk phd tetapi saya agak pasti dlm bidang or pengkhususan apa yang saya mahu buat research. so, boleh ke email kepada potential supervisor tanpa apa2 research proposal?

 2. Wsalamwrt :) ya boleh inshaAllah, dengan syarat kenali dulu apa penyelidikan semasa potential supervisor berkenaan, supaya pengkhususan yang kita usulkan mudah untuk diperincikan lagi seiring dengan minat kedua-dua pihak. Atau, kalau kajian-kajian semasa pensyarah tersebut dah nampak sangat serasi dengan minat kita, tanya terus, ada tak topik sesuai yang beliau mahu "sub"-kan kepada pelajar PhD? Semoga Allah mudahkan!

Sunday, May 17, 2015

Bagaimana untuk memohon kemasukan ke program PhD di UK**

 بسم الله الرحمن الرحيم

**Panduan ini khusus untuk anda yang berminat untuk menceburi penyelidikan akademik -- melalui ijazah penyelidikan (MPhil, MRes, PhD, DPhil) -- dalam bidang Sastera, Kemanusiaan dan Sains Sosial di United Kingdom. Mungkin banyak juga prosedur di bawah terpakai untuk bidang lain dan di negara lain, tetapi pengalaman saya terhad kepada sistem PhD di UK (dan mungkin Eropah).

Ada bidang ilmu yang sangat sesuai didalami di UK, dan ada yang kurang sesuai
[The Study Room of the Department of the Ancient Near East, the British Museum]

Pertama sekali, jangan takut ditolak. Permohonan ditolak, e-mel tak berbalas, e-mel dibalas tetapi tanpa berita yang menggembirakan...ini semua normal.


Untuk memohon kemasukan ke program PhD atau ijazah penyelidikan (research degree) yang lain di UK, anda perlu:

 1. Menyediakan kertas kerja cadangan penyelidikan (research proposal)
 2. Mendapatkan persetujuan bakal penyelia (supervisor)
 3. Membuat permohonan rasmi ke universiti
Cuma tiga perkara. Nampak ringkas, tapi sebenarnya boleh menghantui masa tidur dan masa sedar anda.

Kemudian, bersedialah untuk menunggu, dan sediakanlah back-up plans secukupnya. Kita merancang dan berusaha untuk kebaikan di dunia dan akhirat tapi Allah jua yang mengizinkan atau tak mengizinkan.

Cara-cara memohon:

#1: Sediakan kertas cadangan penyelidikan.

Sebenarnya, anda boleh juga lakukan #2 (cari penyelia) terlebih dahulu, dan merencana cadangan penyelidikan bersamanya. Namun, menurut pengalaman saya, lebih baik anda siapkan dahulu kertas cadangan, supaya anda boleh terus melamar penyelia dengan persediaan secukupnya, lebih-lebih lagi jika anda dan penyelia tersebut tidak saling mengenali.

Sebelum menyediakan kertas cadangan penyelidikan, anda mesti mempunyai cadangan penyelidikan. Dalam kata lain, perihal apa yang anda rasa wajar untuk diberi tumpuan penyelidikan selama lebih kurang tiga tahun, dan berbaloi dibelanjakan beratus-ratus ribu ringgit semata-mata untuk membolehkan anda mengkajinya?

Kalau anda sudah ada tajuk cadangan, alhamdulillah. Teruskan usaha mengembangkan tajuk tersebut menjadi kertas cadangan yang baik. Kalau belum, anda boleh cuba menjana cadangan projek kajian menggunakan panduan di bawah:

 1. Kenalpasti lapangan ilmu serta tajuk khusus yang anda minati.
 2. Baca sebanyak-banyaknya. Baca buku-buku serta makalah-makalah akademik (yang diterbitkan dalam jurnal dan sebagainya) penting dalam lapangan yang anda mahu selidiki. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan terkini dalam kesarjanaan lapangan tersebut.
 3. Kenalpasti isu-isu yang masih belum dipelopori dalam penulisan para sarjana lapangan tersebut. Inilah yang dikenali sebagai "research gap". Mengapa anda perlu mencari lompong-lompong tersebut? Kerana setiap tesis PhD mestilah menyumbang sesuatu yang baharu kepada pengetahuan manusia. Ada kajian PhD yang tidak menjumpai bahan baharu dalam sesuatu bidang, tetapi menyumbang dengan cara mengutarakan kaedah baharu untuk mentafsirkan sesuatu pengetahuan [menggunakan teori pemahaman yang lain, dan sebagainya].
 4. Catitkan isu-isu yang anda rasa perlu dikaji (tetapi masih belum dikaji), dan pilih isu yang paling anda suka. Anda patut memilih tajuk yang anda betul-betul minati, kerana nanti akan ada banyak cabaran yang menguji sejauh mana anda sanggup bersusah demi menyiapkan sebuah kajian. Cabaran-cabaran ini akan mudah mematahkan semangat jika anda tidak benar-benar cintakan subjek kajian anda.
 5. Kenalpasti para sarjana yang paling arif dalam lapangan serta tajuk yang anda pilih. Cari alamat/alamat e-mel mereka, dan catitkan semuanya.
 6. Karang kertas cadangan penyelidikan anda.
Bagaimana pula cara terbaik untuk mempersembahkan kertas cadangan penyelidikan PhD? Lain universiti dan jabatan, lainlah format yang diminta. Tetapi lazimnya, perkara-perkara berikut perlu ada dalam kertas cadangan:

 1. Tajuk (working title). Tajuk projek harus jelas dan seringkas yang mungkin. Dinamakan working title kerana biasanya tajuk kajian akan berubah mengikut kemajuan penyelidikan dari masa ke semasa.
 2. [TIDAK WAJIB ADA] Abstrak, atau ringkasan cadangan. Biasanya abstrak tak lebih daripada satu perenggan pendek, fungsinya untuk memudahkan kerja panel penilai, dan penyelia, untuk memahami cadangan projek anda sekilas pandang sebelum mereka meneliti keseluruhan kertas kerja. Kalau anda tidak mahu menyertakan abstrak, atau had perkataan tidak mengizinkan, saya cadangkan anda hasilkan juga seperenggan abstrak untuk melatih diri meringkaskan buah fikiran. Penulisan abstrak juga boleh membantu anda lebih nampak perkara-perkara yang perlu diberi lebih tumpuan, dan yang mana perkara picisan.
 3. Tinjauan kajian terdahulu (literature overview). Literature review yang baik bukan sahaja menggabungkan serta membanding-beza semua pandangan serta penemuan terdahulu dalam lapangan ilmu yang dipilih. Lebih daripada itu, anda mesti menonjolkan tema-tema terbesar dalam sesuatu wacana, serta mengasingkan perdebatan-perdebatan terpenting.
 4. Ringkasan kajian cadangan (research overview). Berkesinambungan dengan literature review sebelumnya, nyatakan research gap(s) yang mahu anda penuhi melalui penyelidikan yang diusulkan. Terangkan peri-penting kajian anda (significance of study), kemudian gambarkan secara ringkas kajian yang bakal anda jalankan (brief description of proposed study). "Research gap(s)" serta "significance of study" yang anda tunjukkan adalah dua sisi terpenting dalam cadangan penyelidikan -- inilah yang akan menarik minat bakal penyelia terhadap potensi projek cadangan anda.
 5. Kaedah penyelidikan (research methodology), termasuk sumber-sumber yang bakal digunakan. Kajian kualitatif atau kuantitatif? Kajian arkib atau sejarah lisan? Apa rangka teori yang dirasakan paling sesuai untuk peringkat analisa dapatan?
 6. Rangka masa cadangan. Contohnya, tahun satu untuk literature review serta tinjauan awal bahan-bahan rujukan primer; tahun dua untuk mengumpul data; tahun ketiga untuk menganalisa data dan menyiapkan penulisan tesis. Bahagian ini perlu untuk membuktikan kepada penyelia bahawa anda jelas dan bersikap realistik dengan perkara-perkara yang perlu dilaksanakan demi menghasilkan sebuah tesis dalam masa yang ditetapkan.
 7. [TIDAK WAJIB ADA] Latar belakang anda, selaku pemohon dan bakal penyelidik. Apa pengalaman dan kelayakan yang anda miliki, yang akan membolehkan anda melaksanakan kajian yang dicadangkan? Jika ada kemahiran yang relevan, termasuk yang anda rasa perlu ditambah semasa membuat PhD nanti -- contohnya kemahiran bahasa-bahasa tertentu --, nyatakan.
 8. Senarai bahan rujukan (bibliografi) ringkas. Serasikan format bibliografi dengan gaya "citation" yang anda gunakan dalam bahagian utama kertas kerja.

Apa yang penyelia dan panel pemilihan cari dalam kertas cadangan penyelidikan?
Keaslian cadangan kajian; kajian yang mampu memberi kesan [kepada kesarjanaan atau/dan terhadap masyarakat dunia]; kemampuan calon untuk memahami dan merumuskan perbincangan serta perdebatan terpenting dalam lapangan yang dipilih; kebolehan calon untuk menyertai dialog ilmiah dalam lapangan tersebut; kepekaan calon terhadap perkembangan terkini ilmu tersebut; kemahiran mengutarakan (menulis) pandangan dengan bernas dan jelas; kesediaan calon untuk berdikari dalam menyelidik [dengan bimbingan penyelia]; keupayaan calon untuk mengembangkan konsep-konsep yang rumit dan menerapkan konsep-konsep yang sesuai di dalam penyelidikan dan penulisan.


#2: Cari penyelia

Ada pelajar yang sudah mengenali pensyarah yang dirasakan sesuai untuk dijadikan penyelia PhD, mungkin kerana cara kerjanya, atau mungkin kerana bidang kajiannya. Untuk kes-kes sebegini, kadangkala pensyarah tersebut sudah mempunyai cadangan kajian, dan sekiranya dipersetujui oleh pelajar, pelajar cuma perlu mengembangkan kertas cadangan penyelidikan, dan memohon secara rasmi untuk kemasukan ke universiti terbabit.

Ada pula pelajar (seperti saya) yang sudah ada tajuk yang diminati, tetapi perlu mencari penyelia yang sesuai. Jangan hanya menghubungi seorang penyelia. Sama seperti memohon universiti sebelum ke peringkat PhD, tiada siapa yang boleh menjamin kemasukan anda ke mana-mana institusi. Oleh itu, senaraikan sebanyak mungkin pensyarah yang dirasakan sesuai menjadi penyelia projek cadangan anda. Di sini ada panduan yang baik untuk mencari penyelia PhD.

Kemudian, e-mel pensyarah-pensyarah terbabit.

Di sini saya kongsikan panduan menulis e-mel kepada penyelia-penyelia yang diminati:

 1. Letakkan tajuk e-mel (subject) yang jelas. Contohnya, "Prospective PhD candidate for 2016/17, research on batch-cooking among students in winter".
 2. E-mel mesti ringkas. Kalau boleh, biar seluruh teks e-mel anda, dari "Dear Professor X" sehingga ke baris "Thank you", boleh dilihat dalam skrin tanpa perlu di-skrol ke bawah. Ahli akademik, apatah lagi yang berpangkat profesor, sangat sibuk dan biasa menerima berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus e-mel setiap hari. Saya pernah mendapat balasan e-mel daripada seorang profesor (yang terkenal dan sibuk), bukan daripadanya sendiri, tetapi daripada pengurusnya -- itupun setelah saya menghantar e-mel follow-up kerana e-mel yang pertama sudah beberapa minggu tidak dibalas. Bayangkan betapa penuhnya jadual harian mereka. Jadi, hargai masa penyelia dan mudahkan kerjanya.
 3. Perkenalkan diri anda. Singkatkan yang ini. Siapa nama anda, kelulusan terakhir apa dan daripada universiti mana. Jika anda disarankan untuk menghubungi penyelia tersebut oleh pensyarah lain yang mengenalinya, sebut nama pensyarah yang anda kenal itu.
 4. Tanya sama ada mereka masih mempunyai kekosongan untuk pelajar seliaan baharu bagi tahun akademik yang anda mahu mulakan pengajian PhD. Profesor yang saya sebutkan di atas, tak dapat memenuhi hajat saya untuk menyelidik di bawah seliaannya, kerana pelajar sedia ada sudah cukup banyak. Kalau diterima lagi, beliau takkan dapat memberi perhatian selayaknya kepada setiap pelajar seliaan (ini belum termasuk tugas-tugasnya yang lain di universiti dan di luar universiti!). Contoh pertanyaan,"I am writing to ask if you are still considering/taking on new PhD students/supervisees for the next academic year."
 5. Rumuskan cadangan kajian anda. Kalau sudah sediakan abstrak, boleh digunakan di sini, tetapi mungkin anda perlu ubah sedikit struktur ayat untuk disesuaikan dengan nada e-mel yang lebih bersifat perbualan. Ingat, ringkaskan.
 6. Kaitkan cadangan kajian anda dengan kepakaran dan kajian-kajian semasa mereka. Tunjukkan bahawa anda pernah (sekurang-kurangnya) membaca hasil penyelidikan mereka, dan tunjukkan bahawa projek kajian yang anda cadangkan itu selari dengan minat kajian mereka.
 7. Lampirkan kertas kerja cadangan penyelidikan yang sudah anda siapkan.
 8. Gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Anda perlu tampilkan minat yang mendalam terhadap tajuk kajian serta keterujaan untuk bekerja dengan penyelia tersebut, tetapi tak perlulah memuji berlebihan. Usah mendesak, tetapi jelaskan kepada mereka bahawa anda perlukan maklum balas dan tunjuk ajar daripada mereka. Adakalanya, ada pensyarah yang berminat dengan cadangan anda, tetapi skop kajian anda terkeluar daripada kepakarannya. Dalam keadaan begini, mereka mungkin boleh mencadangkan penyelia-penyelia lain (di universiti yang sama atau berbeza) yang boleh anda hubungi. Proses mencari dan melamar ini tidaklah susah, cuma kita perlu bersikap terbuka, bertawakkal kepada Allah, dan beradab dalam mencari guru. Ingat, memang kalau boleh kita mahukan penerimaan daripada penyelia-penyelia idaman kita, tetapi seperti juga hubungan dengan manusia lain, kita takkan tahu keadaan sebenar mereka melainkan setelah kita bertanya. Jika gagal mendapat persetujuan daripada penyelia yang dituju, move on. Cari yang lain. Apa pun maklum balas yang diberi, anggaplah setiap guru yang kita hubungi itu sebagai pembimbing dan penanda arah ke jalan terbaik dalam penyelidikan.
 9. Jika e-mel anda tidak dibalas selepas 2-3 minggu, hantar kembali e-mel asal, dengan nota baharu untuk meminta penyelia tersebut memberi maklum balas. Jika tidak dibalas juga, lupakan penyelia tersebut. Anda perlukan penyelia yang sanggup meluangkan masa untuk memberi maklum balas sesegera mungkin, jadi jika dari awal pun sudah nampak betapa mereka tidak mengambil berat soal menjawab e-mel dan pertanyaan, atau mereka terlampau sibuk dengan bebanan kerja yang lain, lebih baik anda cari penyelia lain yang lebih boleh diharap.
 10. Jika anda menghantar beberapa e-mel lamaran kepada beberapa orang pensyarah dalam satu-satu masa, JANGAN hantar e-mel "acuan" dengan alamat e-mel semua penerima diletakkan sekali. Dalam situasi ini, mass e-mails are rude. Siapkan, dan hantar e-mel satu persatu, dan pastikan nama penerima serta butiran lain di dalam e-mel (seperti universiti di mana penyelia tersebut bekerja dan pengkhususan kajian penyelia terbabit) diubah jika anda menggunakan karangan yang sama untuk setiap e-mel. Jangan terburu-buru. Penyelia takkan  berminat untuk membalas e-mel, apatah lagi menyelia pelajar yang tidak mengambil berat akan perkara-perkara yang kelihatan kecil, tetapi mustahak sebenarnya.

#3: Mohon secara rasmi untuk kemasukan ke universiti.

Apa yang jabatan/universiti cari dalam permohonan PhD? Apa yang membuatkan mereka menawarkan tempat kepada calon PhD yang memohon?

 1. Kertas cadangan penyelidikan yang mantap. Kajian cadangan anda haruslah berdaya saing, menarik, asli, dan menjanjikan sumbangan ilmu.
 2. Keserasian kajian anda dengan pengkhususan jabatan secara keseluruhan (research fit). Setiap jabatan ada kekuatan dan kekurangannya, dan mahu membina kepakaran dalam isu-isu tertentu. Sebab inilah, anda mesti bijak membina kertas cadangan yang mampu "menjual" tajuk anda kepada jabatan terbabit. Selidiki pengkhususan para pensyarah serta tumpuan kajian jabatan yang diminati, kemudian bentukkan cadangan kajian anda supaya selari dengan minat mereka.
 3. Kemampuan menyelia di pihak jabatan. Boleh jadi, projek kajian yang anda cadangkan sebenarnya bagus dan secara peribadinya menarik minat panel penilai, tetapi jika jabatan tersebut tidak mempunyai penyelia yang sesuai untuk anda, atau penyelia yang berkepakaran sedang cuti pada tahun itu (research leave, sabbatical) tidak mampu meluangkan masa untuk menyelia anda, maka permohonan anda akan ditolak. Bagi kebanyakan universiti di UK, persetujuan tak formal daripada penyelia (yang anda dapat melalui perhubungan e-mel dengannya) merupakan tanda awal penerimaan anda sebagai calon PhD di universiti terbabit. Namun, ada juga jabatan yang meletakkan tanggungjawab membuat keputusan menerima atau menolak permohonan ke atas bahu para pensyarah dalam panel penilai jabatan. Dalam keadaan ini, walaupun anda sudah mendapatkan persetujuan tak formal daripada penyelia, masih tiada jaminan untuk anda mendapat tempat di universiti tersebut. Contohnya, jabatan Politics and International Studies (POLIS) di University of Cambridge serta program PhD di Berlin Graduate School of Muslim Cultures and Societies (BGSMCS, Freie Universitat Berlin) mengiklankan di laman sesawang mereka bahawa para pemohon tidak perlu menghubungi bakal penyelia sebelum memohon kerana setiap permohonan akan dinilai oleh admissions committee, bukan penyelia. [Tapi saya tetap menghubungi penyelia sebelum menghantar permohonan kepada kedua-duanya. Tak ada pun kesan negatif terhadap permohonan kita, cuma apabila ditawarkan tempat, kita mungkin akan diberi penyelia lain]. Ya, penyelia akan dirujuk untuk memastikan mereka sudi dan mampu menyelia, tetapi dalam proses sebenar penerimaan calon PhD ke setiap jabatan, halangan terawal yang perlu diatasi adalah untuk mendapatkan lampu hijau daripada panel pemilih.
 4. Kelayakan akademik dan keupayaan/pengalaman menyelidik. Ini tentu sekali syarat yang perlu dilepasi oleh calon-calon yang berminat untuk membuat PhD. Lazimnya universiti akan menilai kelayakan anda sekaligus dengan calon-calon lain dalam tahun yang sama. Maknanya, pencapaian setiap calon adalah relatif kepada pencapaian calon-calon yang lain. Persaingan sesama ahli "cohort" (kumpulan pelajar yang memohon dan diterima masuk setiap tahun) inilah yang akan menghantui siang dan malam anda setelah mimpi ngeri mendapatkan penyelia berakhir. Faktor persaingan sesama pelajar dalam mendapatkan biasiswa jugalah yang menyebabkan banyak pemohon yang berjaya mendapat tawaran universiti, tidak jadi mendaftar kerana tidak mampu membiayai pengajian.
 5. Saranan bekas pensyarah pemohon. Kemampuan dan potensi anda akan lebih menyerlah sekiranya disokong oleh surat-surat saranan yang bagus. Jika anda masih lagi belajar di peringkat ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana dan merancang untuk menyambung PhD di masa akan datang, cari bakal "referees" mulai sekarang. Mereka mampu menilai kekuatan akademik anda menerusi hasil kerja anda, tetapi dari sudut keperibadian, bina hubungan yang baik dengan semua guru supaya mereka senang hati menaruhkan nama dan reputasi mereka di atas surat sokongan permohonan anda nanti.
 6. [BUKAN SEMUA] Temubual dengan penyelia atau panel penilai. Bagi pemohon yang tinggal jauh dari UK, universiti biasanya membenarkan interview dijalankan menggunakan Skype atau telefon. Rata-rata program PhD di Jerman mewajibkan sesi temubual (dengan bakal penyelia serta beberapa lagi individu dalam jawatankuasa pemilihan) sebelum keputusan muktamad dibuat. Di UK, bukan semua universiti akan menemubual pemohon PhD. Yang penting, sesi temubual bertujuan untuk memastikan bahawa calon benar-benar telah menghasilkan kertas cadangan kajian dengan sendiri; bahawa calon boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggeris; bahawa personaliti calon dan bakal penyelia serasi, atau sekurang-kurangnya tiada perkara yang akan menghalang pemohon daripada bekerja dengan baik selaku calon PhD.

#4: Pembiayaan.

Ini cerita lain, inshaAllah. Selamat memohon!

2 comments:

izniemus said...

Assalamualaikum, saya dulu ambil master by taught course and saya tiada idea pun tajuk ape yg saya nak buat untuk phd tetapi saya agak pasti dlm bidang or pengkhususan apa yang saya mahu buat research. so, boleh ke email kepada potential supervisor tanpa apa2 research proposal?

Siapa Maryam Nabeelah? said...

Wsalamwrt :) ya boleh inshaAllah, dengan syarat kenali dulu apa penyelidikan semasa potential supervisor berkenaan, supaya pengkhususan yang kita usulkan mudah untuk diperincikan lagi seiring dengan minat kedua-dua pihak. Atau, kalau kajian-kajian semasa pensyarah tersebut dah nampak sangat serasi dengan minat kita, tanya terus, ada tak topik sesuai yang beliau mahu "sub"-kan kepada pelajar PhD? Semoga Allah mudahkan!